School fees for 2024 are payable before the 7th of every month. The last payment must be before 7 November 2024. 

School fees,  per year:

First child R12 580.00
Second child R11 968.00
Third child           R11 115.00

 

The payable amount for one Child’s school fees, over 11 months:   
R1145.00 for 10 months from January until October and R1130.00 for November 2024.

The payable amount for two children, over 11 months:
R2232.00 for 10 months from January until October and R2228.00 for  November 2024. 

The payable amount for three children, over 11 months:
R3245.00 for 10 months from January until October and R3213.00 for November 2024. 

If  the school fees  are  fully  paid  before  28  February  2024  there  is a  5% discount on school fees.  

  1 Child 2 Children 3 Children
School fees  R12 580.00 R24 548.00 R35 663.00
5% Discount  -R629.00    -R1 227.40       -R 1 783.15
Total Amount R11 951.00  R23 320.60  R33 879.85

Banking details:

Vaalpark Primary school
ABSA bank Sasolburg             
Branch code: 632-005
Account number: 520861106
Cheque account
Reference: Child’s name and surname 

Please ensure that the reference is correct.  Use your Child’s name and surname or the account number appearing on the top of the statement.   No parent’s names or initials or learner admission number may be used.  The account number is usually the  first four letters of the learner’s surname, followed by digits, for example, “FLAA01” 

Please note the following:

Due to safety reasons, no cash will be received at the school any longer.  There is a card machine at the disposal of clients for payments at school.  Alternatively, payments should be made by EFT or bank deposits. 

Download School Fees


Die skoolfonds vir die jaar 2024 is betaalbaar voor die 7de van elke maand, die laaste bedrag moet voor 7 November 2024 betaal wees.

Skoolfonds per jaar:

Eerste kind R12 580.00
Tweede kind R11 968.00
Derde kind        R11 115.00

 

Die skoolfonds vir een kind  per  maand  oor  11  maande  is:
R1145.00  vir 10 Maande vanaf Januarie tot Oktober en R1130.00 vir November 2024.

Die skoolfonds vir twee  kinders  per  maand, oor  11  maande  is:
R2232.00 vir 10 maande  vanaf  Januarie  tot Oktober en R2228.00 vir November 2024.

Die skoolfonds vir drie kinders per maand oor 11 maande is:   
 R3245.00 vir 10 maande vanaf Januarie tot Oktober  en R3213.00 vir November 2024.

Daar is ‘n 5% korting op die skoolfonds , indien die skoolfonds ten volle betaal is voor  28 Februarie 2023.                                 

  1 Kind 2 Kinders 3 Kinders
Skoolfonds  R12 580.00 R24 548.00 R35 663.00
5% Afslag -R629.00    -R1 227.40       -R 1 783.15
Totale Bedrag R11 951.00  R23 320.60  R33 879.85

 

Bank besonderhede:

Vaalpark Primêre skool
ABSA bank Sasolburg                      
Takkode: 632-005
Rekening Nommer: 520861106
Tjek rekening
Verwysing: Kind se naam en van

Maak asseblief seker die verwysing is korrek, geen ouers se naam of voorletters nie, die rekening nommer wat bo-aan die rekening verskyn moet gebruik word, nie die leerder se toelatings nommer nie.  Die rekening nommer is gewoonlik die eerste vier letters van die leerder se van met twee syfers  Bv. “FLAA01”

Let asseblief op volgende:

As gevolg van onveiligheid word daar geen kontant meer by die skool ontvang nie. Ons het  kaart fasiliteite beskikbaar by die skool, andersins kan EFT’s of bank inbetalings gedoen word. 

Laai Skoolfonds af

Inbetalings

Geen kontant word hanteer nie, alle inbetalings geskied deur Karri, Yoco of  Elektroniese inbetalings.

Agterstallige skoolfondsrekeninge

Rekeninge word aan ouers ge-epos, indien die epos-adres foutief  is, of die ouers nie ‘n epos-adres het nie, sal die rekening aan die leerder  uitgedeel word.  Die rekening moet vertroulik hanteer word.

 

Contact Information

Kontakinligting 

Tel:  (016) 971 2012
admin@vaalparkprim.co.za

© 2023 - Vaalpark Primary

Hosted by

Griffin Internet Services