Geagte Ouer

Help om fondse vir ons skool in te samel sonder dat dit u 'n sent kos, met die nuwe Dis-Chem-program, MySchool MyVillage MyPlanet-fondsinsamelingsprogram en die Makro-kortingsprogram. Die beste deel: Dit kos jou as ondersteuner nie 'n sent om 'n verskil te maak nie

Hoe werk die program?

Daar word maandeliks fondse vir ons skool ingesamel. Registreer eenvoudig vir hierdie programme aanlyn. As u die geregistreerde winkels ondersteun, sal hulle 'n persentasie van u uitgawes namens u aan die skool skenk. Daar is geen koste vir u nie!

Wat is die voordele van deelname aan hierdie programme?

1. Samel fondse in vir u skool sonder dat u 'n sent kos

2. Skole kan die geld op enige manier gebruik

Hoe kan ek begin?

1. Registreer aanlyn. Onthou dat ons skoolnaam die begunstigde is.

SLUIT VANDAG AAN!

 

My School (Woolworths, Builders, Engen, Netstar en vele meer)

1. Doen aanlyn aansoek by www.myschool.co.za of per telefoon by 0860 100 445. Onthou dat ons skoolnaam die begunstigde is.

2. Het u al 'n kaart? Verander of voeg 'n begunstigde / skool by - u het nie 'n nuwe kaart nodig nie. Kontak MySchool by www.myschool.co.za of 0860 100 445

 

Dis-Chem

Hoe om aan te sluit:

1. Sluit aan by School-Days® aanlyn www.schooldays.co.za en / of laai die School-Days-app af: www.edu.co.za/app.

2. Kies ons skool as u begunstigde.

3. Begin ondersteun.

4. Volg u bydraes en transaksies.

*Meer inligting:*

www.schooldays.co.za

 

Makro

Elke ouer moet eenvoudig die Makro mCard-app op hul selfone aflaai en dan onmiddellik aanmeld by die m = Educ8-program. Nadat hulle ingeskryf het, is ouers gereed om belonings vir hul skool te verdien, terwyl hulle ook al hul gewone belonings verdien.

Vir elke R1000 wat deur die ouers bestee word, verdien die onderwysinstelling R5 (verdienste geld vanaf R1).

Dit beteken dat in 'n skool, met byvoorbeeld 1 500 leerlinge en 'n besteding van R1 000 per ouer per maand, (as slegs een van die ouers per gesin spandeer) die skool 'n baie gesonde R90 000 per jaar kan verdien.

Ts en C's geld.

Ondersteun asseblief hierdie programme. Dit kan die fondsinsamelingsprojekte soveel makliker maak.

Dear Parent

Help raise funds for our school without costing you a cent!! The new Dis-Chem programme, MySchool MyVillage MyPlanet Fundraising programme, and the Makro Rebate programme will make it possible. The best part: It doesn’t cost you, as a supporter, a cent to make a difference.

How does the Programme work?
Funds are raised, for our school, on a monthly basis. Simply register on-line for these programmes. When you support the shops that are registered, they will donate a percentage of you spending, to your school, on your behalf. There is no cost to you!

What are the benefits of being a part of these programmes?

Raise funds for your school without costing you a cent.

Schools can use the money as they wish.

How do I get started?

Register online. Remember that our school ‘s name is the beneficiary.

Already have a card? Change or add a beneficiary/school – you don’t need a new card.

EVERY SWIPE COUNTS – JOIN TODAY!

 

My School (Woolworths, Builders, Engen, Netstar and many more)

Apply online at www.myschool.co.za  or via phone at 0860 100 445. Remember that our school’s name is the beneficiary.

Already have a card? Change or add a beneficiary/school – you don’t need a new card. Simply contact MySchool at www.myschool.co.za or 0860 100 445

 

Dis-Chem
1. Join School-Days® online  www.schooldays.co.za and/or download the School-Days app: www.edu.co.za/app
2. Select our school as your beneficiary
3. Start supporting
4. Track your contributions and transactions.

*More info:*
www.schooldays.co.za

 

Makro

Each parent simply needs to download the Makro mCard app on their mobile phones, and then, in an instant, sign up to the m=Educ8 programme. Once they sign up, parents are ready to earn rewards for their school, while also earning all their usual mRewards.

For every R1000 spent by the parents, the educational institution will earn R5 (earnings applicable from R1).

E.g.in a school with say, 1 500 pupils, and a parent spends R1 000 per month (assuming only one of the parents spends, per family), the school can earn a very healthy R90 000 per annum.

Ts and Cs apply.

Please support these programmes. This can make our fund-raising projects so much easier.

Contact Information

Kontakinligting 

Tel:  (016) 971 2012
admin@vaalparkprim.co.za

© 2023 - Vaalpark Primary

Hosted by

Griffin Internet Services