Home Gedragskode
Gedragskode PDF Print E-mail

  

 • Ons skool onderskryf die Christelike-Nasionale beginsels en alle handelinge en besluite sal hiervolgens geskied.
 • Wees te alle tye eerbiedig   en stel 'n goeie voorbeeld.
 • Wees gehoorsaam aan jou onderwysers, leerlingraad en ander gesagsdraers.
 • Persoonlike eiendom en die van ander moet verantwoordelik hanteer word en teen beskadiging beskerm word.
 • Die landsvlag, Volkslied en skoollied moet met die nodige respek bejeën word.
 • Leerders se persoonlike higiëne is belangrik.
 • Klere en tekkies moet skoon en heel wees.
 • Naels(moet)kort geknip en skoon wees.
 • Die dra van naellak word nie toegelaat nie.
 • Geen grimering mag gedra word nie.
 • Geen "high lights" word toegelaat nie.
 • Hare mag nie gekleur word nie.
 • Seuns se hare moet netjies en kort gehou word.
 • Dogters se hare wat oor die kraag hang, moet vasgemaak word.
 • Jel mag wel in die hare gedra word.
 • Geen verlengstukke of "dread locks" mag gedra word nie.
 • Die skoolhoof, met die hulp van die bestuurspan, behou die reg om te besluit of die haarstyl van die seuns, sowel as die dogters aanvaarbaar is binne die neergelegde riglyne.
 • Kuiwe mag nie in die oë hang nie.
 • Geen juweliersware, behalwe horlosies is toelaatbaar nie. Dogters met gaatjies in die ore mag slegs 'n eenvoudige ringetjie, goue balletjie of emerald groen, of navy steentjie dra.
 • Onwelvoeglike taal en gedrag word nie toegelaat nie.
 • Die skoolterrein en geboue moet netjies en sindelik gehou word.
 • Papiere moet in die asblikke gegooi word.
 • Daar mag nie by die plante, blomme en in beddings gespeel word nie.
 • Speel op die tennisbane, krieketblad en hokkiedoelkaste is nie toelaatbaar nie.
 • Balspele tussen die geboue is nie toelaatbaar nie.
 • Graad 1 en 2 speel op die hokkieveld.
 • Graad 3 tot 7 speel op die rugbyvelde.
 • Geen leerder mag op die parkeerblad of tussen die motors speel nie.
 • Geen leerders mag in die fietsloods speel nie.
 • Fietse moet in die fietsloods toegesluit word.
 • Leerders mag nie in die saal sonder toestemming wees nie.
 • Leerders vra toestemming, by die sekretaresse , om die hoof of adjunkhoof te sien.
 • Geen leerders mag op die stoepe of trappe gedurende pouse wees nie.
 • Klaswisseling moet vinnig, ordelik en sonder 'n pratery geskied.
 • Die skoolterrein mag nie tydens skoolure sonder toestemming verlaat word nie.
 • Geen leerders mag gedurende naweke of vakansies op die skoolterrein wees sonder die toesig van 'n personeellid nie.
 • Fietse moet binne die skoolterrein gestoot word.
 • 'n Emerald groen gholfhemp met 'n denim kortbroek/romp in die somer.
 • 'n Skoolsweetpak met 'n emerald groen gholfhemp in die winter.
 • 'n Donkerblou denim (langbroek) mag in die winter, in die plek van die sweetpakbroek gedra word.
 • 'n Donkerblou Drimac mag in die plek van die sweetpak top gedra word.
 • Tekkies moet oorwegend navy en wit wees.
 • 'n Vaalpark Beanie mag in die tweede en derde kwartaal gedra word.

 

 
Copyright © 2014 Vaalpark Primary School / Vaalpark Primêre Skool. All Rights Reserved.
INTGONET (Pty) Ltd is proud supporters of Vaalpark Primary School.